Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w firmie” ABC” J. Kofin, A .Kuliński spółka Jawna

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

  Firma: ABC J. Kofin ,A .Kuliński spółka jawna Ul. Biskupińska 14 30-732 Kraków tel:656-25-00 e-mail:sklep@abchurt.com.pl

 2. Z Kordynatorem Danych Osobowych można skontaktować się:

  1. telefonicznie +48 6562500
  2. e-mailem:sklep@abchurt.com.pl
  3. bezpośrednio w siedzibie firmy ABC w Krakowie
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: niezbędnego i prawidłowego wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przez zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby ,w której dane dotyczą-podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  • wykonywania czynności zgodnie z dzielonymi przez Panią/Pana zgodami-podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a)i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązujących prawnymi i administracyjnymi/podane dane będą przetwarzane na pod.art.6 ust.1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy ABC sj ,a w szczególności - dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń klienta
  • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży ,podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt f)zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia danych.
 4. Pani/Pana dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/usługi o charakterze handlowym/usługowym, ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują:

  • imię i nazwisko
  • nazwę firmy
  • dane teleadresowe i email
  • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej

 5. Jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuję, że przysługuje Pani/Panu

  • prawo do dostępu do treści danych na podstawie art.15 RODO
  • prawo do sprostowania danych na podstawie art.16 RODO
  • prawo do usunięcia danych na podstawie art.17 RODO
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na pod.art.18 RODO
  • prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są

  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy ABC sj.
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy ABC SJ .
  • instytucje upoważniające do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
  • wymienione powyżej w punkcie 4 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

  Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)201/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony

Polecamy
Nowości Nowości Nowości Newsletter
O firmie
Katalog PDF
Dofinansowanie projektu z UE