Regulamin sklepu

Sklep internetowy: www. abchurt.com.pl prowadzony przez: Firmę „ABC”, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński Spółka Jawna, ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków, służy do obsługi firm, sklepów, hurtowni, instytucji.

Firma „ABC” Jacek Kofin, Andrzej Kuliński Spółka Jawna
ul. Biskupińska 14

30-732 Kraków

Tel: 12  656-25-00 , fax.: wew. 18 lub 19

NIP: 679-10-06-395

Regon: 350746412

KRS:0000046556
Numer konta bankowego
: Bank PEKAO S.A. 04 1240 4432 1111 0000 4724 7080

Składanie zamówień:

  • Poprzez stronę: www.abchurt.com.pl

  • Telefonicznie: (12) 656-25-00

  • Faxem: (12) 656-25-00 wew.18 lub 19

  • Pocztą elektroniczną: sklep@abchurt.com.pl

Zamówienie przyjmowane są w godz: 8-16, od poniedziałku do piątku

DEFINICJE

 1. Regulamin –niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki sklepu, Klienta oraz zasady postępowania reklamującego.

 2. Klient- osoba fizyczna posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba Prawna lub jednostka organizacyjna, która zawiera ze sprzedawcą umową Na odległość.

 3. Konsument-osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej z działalnością gospodarczą i zawodową dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Umowa sprzedaży Na odległość –umowa sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy kupującym/klientem a sprzedającym.

 5. Ceny- wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, podane są w polskich złotych i są cenami brutto.


Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak założenie stałego Konta Klienta umożliwi korzystanie z wielu opcji, i w przyszłości przyspieszy dokonanie zakupów.

Po wprowadzeniu produktów do koszyka należy uzupełnić dane. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia i realizacji zamówienia.

a) w przypadku braku towaru w magazynie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Zamawiającemu zostanie zaproponowany równoważny towar dostępny od zaraz.

7.Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Taka informacja nie jest przyjęciem.Oferty Klienta. Jest to informacja, że sprzedawca zamówienie otrzymał.

a) zamówienia, co, do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, i mogą zostać anulowane. Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany.

b) jeżeli z powodu braku kontaktu z Klientem nie uda się dokonać weryfikacji zamówienia jego realizacja przesuwa się w czasie, a obowiązek skontaktowania się ze sklepem leży po stronie Klienta.

c) w przypadku braku towaru w magazynie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Zamawiającemu zostanie zaproponowany równoważny towar dostępny od zaraz.

8.Jeżeli Sprzedawca przyjmie zamówienie Klienta przesyła mi niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji, drogą mailową, telefoniczną,faxem.

Z chwilą otrzymania oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje sprzedaży towaru wystawiając fakturę VAT, lub paragon, które są dostarczone Klientowi wraz z towarem.

Czas i forma realizacji

9. Wysyłka zamówionego towaru następuje w terminie 1-2 dni roboczych. W przypadku towaru na zamówienie-termin realizacji do uzgodnienia.

a) Zamówiony towar jest dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (Geis), a na terenie Krakowa transportem firmy ABC. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy przy ulicy Biskupińska 14 w Krakowie.

b) zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności spedytora w celu stwierdzenia niezgodności czy ewentualnego uszkodzenia. W takim przypadku należy sporządzić protokół i dostarczyć go do firmy ABC.

Koszty wysyłki

10. Spedycja na terenie kraju przez firmę (FEDEX) wynosi 18 brutto lub za pobraniem 22 złotych brutto przy wadze nie przekraczającej 30 kg i objętości nie większej niż 0,18m3. Przesyłki niestandardowe wyceniane są indywidualnie.
Przy zakupach za 500 zł. netto dostawa bezpłatna - dotyczy tylko przesyłek standardowych nie większej niż 0,18m3 - przy dostawach tablic lub innych nietypowych rozmiarów cennik indywidulany

a) na terenie Krakowa zamówienia powyżej 200 zł. netto dostarczamy własnym transportem.

b) odbiór własny bezpłatny

Formy płatności

a) przedpłata przelewem na konto

b) gotówką przy dostawie transportem firmy ABC

c) gotówką, kartą przy odbiorze osobistym

Gwarancje i rękojmia

11. Wszystkie produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją na warunkach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

a) reklamacje przyjmowane są faxem: (12) 656-25-00 wew. 18 lub 19

e-mail: sklep@abchurt.com.pl

b) reklamacje rozpatrywanie są w terminie 14 dni roboczych . Warunkiem jest dołączenie dowodu zakupu wraz z protokołem.

Odstąpienie od umowy

12. Klient który zawarł umowę na odległość może w terminie do 14 dni od niej ustąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy dostępny pod linkiem:
http://abchurt.com.pl/data/formularz/odstapienie_od_umowy.docx

Oświadczenie może zostać wysłane e-mailem, faxem.

Klient ponosi bezpośrednio koszty zwrotu towaru w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy.

a).Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy , zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym kwoty, dostawy w formie jaka była pierwotna dokonana transakcja.

Postanowienia końcowe

13. Firma ABC Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

a) w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

b) informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu : www.abchurt.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art.71 k.c.).

c) firma ABC Spółka Jawna nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówień (zgodne z art.43 ust.1 pkt.8 i 1 ustawy o danych osobowych Dz.U.1997 Nr 133 poz.883)

d) sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen , wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

Polecamy
Nowości Nowości Nowości Newsletter
O firmie
Katalog PDF
Dofinansowanie projektu z UE